Bioarchitektura

08-08-2019

W architekturze organicznej dość częstym motywem jest stosowanie podobnych rozwiązań do jednege przypadku – budynku. Warto przypomnieć iż idea architektury organicznej to nie tylko jednoczenie człowieka i środowiska, ale również proces tworzenia, projektowania konstrukcji, która również jest przyjazna naturze i całemu światu.
Warto zaznaczyć, że ten typ architektury skupia się na szczegółach budynku. Projektuje się budowlę z najdrobniejszymi elementami. Architekci skłaniają się ku temu by np. tworzyć okna, sufit oraz innych elementów, tworzy się je w dużym wymiarze, aby były w zgodzie z zaniedbaną naturą. Duże okno dają więcej możliwości spostrzegawczych na naturę, uaktywnia w nas wyobraźnie, czujemy się bliżej przyrody.
Obecna architektura wpisuje się w nurt architektur organicznej lub bionicznej sięgając po nowoczesne rozwiązania w zakresie konstrukcji oraz stosowania materiałów budowlanych. Można powiedzieć, że jej zakres działania wykracza poza określony schemat, standardy związane z tworzeniem prostego lokalnego budynku. Współczesna architektura organiczna dąży do zachowania tożsamości kulturowej, wielokulturowej poprzez utrwalanie pewnych wzorców regionalnych w budowlach. Czerpie jak najwięcej z lokalnych i regionalnych walorów, utrzymując przy tym główną idee – harmonie z naturą.

Realizowanie tego kierunku kształci środowiska w drodze współczesnej interpretacji zjawisk takich jak trzęsienia ziemi, nowe trendy. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno – technologicznych, a zarazem zgodnych z naturą budzi wiele kontrowersji, natomiast nie jest to „rzecz” nie możliwa. Co raz więcej spotykamy budynków, które wpisują się w ten nurt. W Polsce ten nurt zaczyna dopiero się rozwijać. Architektura organiczna jest dość popularna w parkach, w pewnych miastach, odnosi się do kultury, czyli możemy zaobserwować budynki tego typu w kulturze – muzea.
Zastosowanie nowych

Realizuje ów kierunek kształtowania środowiska w drodze współczesnej interpretacji zjawisk oraz form. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych umożliwia bogactwo interpretacyjne cech właściwych dla nurtu architektury organicznej, przekładając je na tworzenie różnorodnych, oryginalnych i unikatowych form, charakterystycznych dla twórców, miejsc, przestrzeni i krajobrazów takich kręgów kulturowych Europy, jak m.in. Węgry, Hiszpania czy Szkocja.

Załóż swój blog budowlany

ZAŁÓŻ BLOG
Strona używa plików cookies